Natalia LL (Natalia Lach-Lachowicz) w Galerii Arsenał w Baiłymstoku (06.09.2013)

Od 6 września w Białymstoku w galerii Arsenał wystawione zostaną prace Natalii LL (Natalia Lach-Lachowicz) zawierające cykle „Sztuki konsumpcyjne”, „Sztuki postkonsumpcyjne”, „Fotografia intymna” i „Śnienia”.

Dzisiaj takie zdjęcia nie szokują, nie budzą skrajnych odczuć – szybciej wywołają burzliwą dyskusję jak to ma miejsce we współczesnej sztuce. Ale jeżeli za wytyczną przyjmiemy, że prace powstały w latach 60-tych i 70-tych będziemy mieli styczność z realiami lat, które w jasny sposób określały stanowisko wobec Kobie i ruchu feministek. Nie bez przyczyny Natalia LL postrzegana jest jako jedna z najważniejszych kobiet, artystek, której prace nawiązują do feministycznych nurtów w sztuce. 

Fot. NATALIA LL

Fot. NATALIA LL

Fot. NATALIA LL

Fot. NATALIA LL

Fot. NATALIA LL

Fot. NATALIA LL

Fot. NATALIA LL

Fot. NATALIA LL