Dwie rolki się uchowały ;)

Hasselblad 503CW, Winder, 80mm, 50mm, Kodak 400TMAX, Fomapan 100