Okolica pl. Grzybowskiego / Królewskiej

Okolice Placu Grzybowskiego i Królewskiej

Hasselblad 503CW, Winder, 80mm, 50mm, Kodak 400TMAX, Fomapan 100