Wybrane kadry Bulwaru Karskiego

Poniżej to na co zwróciłem uwagę spacerując bulwarem Karskiego nad Wisłą.

Hasselblad 503CW, Winder, 80mm, 50mm, Kodak 400TMAX, Fomapan 100