Okolica pl. Grzybowskiego / Królewskiej

Okolice Placu Grzybowskiego i Królewskiej

Hasselblad 503CW, Winder, 80mm, 50mm, Kodak 400TMAX, Fomapan 100

BUW ... w dwóch krokach

Kilka wybranych kadrów Biblioteki Uniwersytety Warszawskiego 

Hasselblad 503CW, Winder, Kodak TMAX 400 / Fomapan 100